Stödboende

STÖDBOENDE

Fristadens Stödboende


- Ett fint och tryggt boende för allaFristaden Limmared AB äger och förvaltar ett flertal lägenheter belägna i Limmared, Tranemo, Gislaved och Värnamo, och i dessa bor man med stöd och tillsyn av vår personal. Vi har även tillstånd från IVO för att bedriva stödboende i våra lägenheter.


Lägenheterna är möblerade samt att nödvändig utrustning finns. Den boende får möjlighet att själv påverka inredningen med syfte att skapa en god och personlig ”hemmakänsla”. Med eget boende växer individen samt lär sig att ta ansvar för vardagliga uppgifter som, mathållning, tvätt & städ, regler och förhållningssätt gentemot grannar och hyresvärdar, betalning av hyra m.m. Fristaden ser till att individen får en direkt boendereferens från hyresvärden vilket stärker individens möjligheter att på egen hand kunna söka en ny bostad om så önskas. Boendet fungerar också som en plats för att i lugn och ro kunna utvecklas i sin ansvarsroll som självständig person.


Samtliga boende hos oss har två kontaktpersoner som genom ett nära samarbete stöttar och hjälper med ADL-träning, social färdighetsträning, boendeträning och andra insatser utifrån de mål som arbets- och genomförandeplanen innehåller. Personal hos oss har den utbildning och erfarenhet som krävs för att arbeta med målgruppen. Vårt arbete är fokuserat på individens situation och vi utgår ifrån dennes behov och resurser. Vi finns tillgängliga samtliga timmar på dygnet som stöd och trygghet. Efter avslutad placering erhåller man referenser direkt från hyresvärden som kan användas för framtida boende.Målsättning


Målet med vistelsen hos oss är att individen ska kunna leva och fungera i sitt framtida planerade boende. Vi vill därför ta fram och skapa de förutsättningar som finns hos var och en för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Hos oss får alla klienter Struktur, Trygghet, Relationer och Delaktighet.

Mässkalender


 

2019-02-20

HVB-dagen i Stockholm 7A Odenplan

 

2019-03-14

HVB-dagen i Göteborgs Konserthus

 

2019-09-24 HVB och familjehemsdagen i Karlstad 

 

2019-11-06 HVB och familjehemsdagen i

Lund 

 

Nyheter


 

Nu kan vi också erbjuda skyddat boende i egen regi.

 

 

Utbildningsdagar


 

20 Mars 2019

 

15 Augusti 2019

KontaktuppgifterBlåsutvägen 24

514 40 Limmared


E-post: info@fristaden-limmared-ab.se


Telefon: 0734-005544

Copyright @ All Rights Reserved