Värdegrund

En omsorg som bryr sig!

VÄRDEGRUND

 

Sverige kännetecknas av demokrati, mänskliga fri- och rättigheter samt jämställdhet. I dessa värden finner vi sammanhållning, tillhörighet samt lojalitet och förtroende för det gemensamma. Vårt arbete på Fristaden utgår från dessa värderingar och det styr vårt förhållningssätt både till personalen och de boende.

 

Värdegrunden innehåller sju värdeord:

  • Självbestämmande
  • Trygghet
  • Meningsfullhet och sammanhang
  • Respekt för privatliv och integritet
  • Individanpassning och delaktighet
  • Gott bemötande
  • Insatser av god kvalitet

Mässkalender

 

2018-04-18

HVB-dagen i Göteborg Konserthus

2018-04-19

LSS-dagen i Göteborgs Konserthus

2018-05-03

Familjehemsdagen i Sheraton Stockholm Hotel

2018-05-15

HVB-/LSS-dagen i Växjö Konserthus

2018-10-11

HVB-/Familjehemsdagen i Göteborgs Konserthus

Nyheter

 

Nu kan vi också erbjuda skyddat boende i egen regi från och med 2018-04-01

 

 

Utbildningsdagar

 

Maj 16 , 2018

 

Augusti 11 , 2018

Kontaktuppgifter

 

Blåsutvägen 24

514 40 Limmared

 

 

Telefon: 0734-005544

Copyright @ All Rights Reserved