Värdegrund

En omsorg som bryr sig!


VÄRDEGRUNDSverige kännetecknas av demokrati, mänskliga fri- och rättigheter samt jämställdhet. I dessa värden finner vi sammanhållning, tillhörighet samt lojalitet och förtroende för det gemensamma. Vårt arbete på Fristaden utgår från dessa värderingar och det styr vårt förhållningssätt både till personalen och de boende.


Värdegrunden innehåller sju värdeord:

  • Självbestämmande
  • Trygghet
  • Meningsfullhet och sammanhang
  • Respekt för privatliv och integritet
  • Individanpassning och delaktighet
  • Gott bemötande
  • Insatser av god kvalitet

Mässkalender


 

2019-02-20

HVB-dagen i Stockholm 7A Odenplan

 

2019-03-14

HVB-dagen i Göteborgs Konserthus

 

2019-09-24 HVB och familjehemsdagen i Karlstad 

 

2019-11-06 HVB och familjehemsdagen i

Lund 

 

Nyheter


 

Nu kan vi också erbjuda skyddat boende i egen regi.

 

 

Utbildningsdagar


 

20 Mars 2019

 

15 Augusti 2019

KontaktuppgifterBlåsutvägen 24

514 40 Limmared


E-post: info@fristaden-limmared-ab.se


Telefon: 0734-005544

Copyright @ All Rights Reserved