Mål

En omsorg som bryr sig!

MÅL

 

Vårt mål är att stärka individen och ständigt ha den placerade i centrum. Vi uppmuntrar självständighet och oberoende. De boende ska känna att de får god vård, att de bemöts med respekt och värme från alla våra medarbetare och att de får stöd i sin utveckling till ett självständigt liv. Varje medarbetare har en viktig funktion att fylla för att vi ska nå våra mål och vi strävar efter att synliggöra och bekräfta varje medarbetares kompetens. De placerade individerna, närstående, placerande socialtjänst och kollegor ska känna att vi bemöter dem med kompetens, engagemang och flexibilitet.

Mässkalender

 

2018-04-18

HVB-dagen i Göteborg Konserthus

2018-04-19

LSS-dagen i Göteborgs Konserthus

2018-05-03

Familjehemsdagen i Sheraton Stockholm Hotel

2018-05-15

HVB-/LSS-dagen i Växjö Konserthus

2018-10-11

HVB-/Familjehemsdagen i Göteborgs Konserthus

Nyheter

 

Nu kan vi också erbjuda skyddat boende i egen regi från och med 2018-04-01

 

 

Utbildningsdagar

 

Maj 16 , 2018

 

Augusti 11 , 2018

Kontaktuppgifter

 

Blåsutvägen 24

514 40 Limmared

 

 

Telefon: 0734-005544

Copyright @ All Rights Reserved