Mål

En omsorg som bryr sig!


MÅLVårt mål är att stärka individen och ständigt ha den placerade i centrum. Vi uppmuntrar självständighet och oberoende. De boende ska känna att de får god vård, att de bemöts med respekt och värme från alla våra medarbetare och att de får stöd i sin utveckling till ett självständigt liv. Varje medarbetare har en viktig funktion att fylla för att vi ska nå våra mål och vi strävar efter att synliggöra och bekräfta varje medarbetares kompetens. De placerade individerna, närstående, placerande socialtjänst och kollegor ska känna att vi bemöter dem med kompetens, engagemang och flexibilitet.

Mässkalender


 

2019-02-20

HVB-dagen i Stockholm 7A Odenplan

 

2019-03-14

HVB-dagen i Göteborgs Konserthus

 

2019-09-24 HVB och familjehemsdagen i Karlstad 

 

2019-11-06 HVB och familjehemsdagen i

Lund 

 

Nyheter


 

Nu kan vi också erbjuda skyddat boende i egen regi.

 

 

Utbildningsdagar


 

20 Mars 2019

 

15 Augusti 2019

KontaktuppgifterBlåsutvägen 24

514 40 Limmared


E-post: info@fristaden-limmared-ab.se


Telefon: 0734-005544

Copyright @ All Rights Reserved