Om oss

En omsorg som bryr sig!

HEJ!

 

Fristaden Limmared AB är ett privat vårdföretag som strävar efter att erbjuda högsta kvalitet på våra stödinsatser. Vi erbjuder tjänster för personer med psykosocial problematik, psykisk ohälsa, alkoholmissbruk, drogmissbruk, kriminalitet och funktionshinder. Vi hjälper den enskilde att få en fungerande vardag och verka för att klienten skall känna trygghet och värme samt motivera och aktivera klienten till att vilja förändras. Genom våra insatser och dagliga aktiviteter vill vi minimera risken att klienten isolerar sig i sitt boende.

 

Kärnan i vårt arbete är att ha en omsorg som bryr sig om våra klienter så att dessa kan få en fungerande vardag i sitt boende, och hitta en meningsfull fritid i en social gemenskap. Fristaden Limmared AB består av en grupp engagerade människor med olika bakgrund.

Mässkalender

 

2018-04-18

HVB-dagen i Göteborg Konserthus

2018-04-19

LSS-dagen i Göteborgs Konserthus

2018-05-03

Familjehemsdagen i Sheraton Stockholm Hotel

2018-05-15

HVB-/LSS-dagen i Växjö Konserthus

2018-10-11

HVB-/Familjehemsdagen i Göteborgs Konserthus

Nyheter

 

Nu kan vi också erbjuda skyddat boende i egen regi från och med 2018-04-01

 

 

Utbildningsdagar

 

Maj 16 , 2018

 

Augusti 11 , 2018

Kontaktuppgifter

 

Blåsutvägen 24

514 40 Limmared

 

 

Telefon: 0734-005544

Copyright @ All Rights Reserved