Om oss

En omsorg som bryr sig!


HEJ!Fristaden Limmared AB är ett privat vårdföretag som strävar efter att erbjuda högsta kvalitet på våra stödinsatser. Vi erbjuder tjänster för personer med psykosocial problematik, psykisk ohälsa, alkoholmissbruk, drogmissbruk, kriminalitet och funktionshinder. Vi hjälper den enskilde att få en fungerande vardag och verka för att klienten skall känna trygghet och värme samt motivera och aktivera klienten till att vilja förändras. Genom våra insatser och dagliga aktiviteter vill vi minimera risken att klienten isolerar sig i sitt boende.


Kärnan i vårt arbete är att ha en omsorg som bryr sig om våra klienter så att dessa kan få en fungerande vardag i sitt boende, och hitta en meningsfull fritid i en social gemenskap. Fristaden Limmared AB består av en grupp engagerade människor med olika bakgrund.

Mässkalender


 

2019-02-20

HVB-dagen i Stockholm 7A Odenplan

 

2019-03-14

HVB-dagen i Göteborgs Konserthus

 

2019-09-24 HVB och familjehemsdagen i Karlstad 

 

2019-11-06 HVB och familjehemsdagen i

Lund 

 

Nyheter


 

Nu kan vi också erbjuda skyddat boende i egen regi.

 

 

Utbildningsdagar


 

20 Mars 2019

 

15 Augusti 2019

KontaktuppgifterBlåsutvägen 24

514 40 Limmared


E-post: info@fristaden-limmared-ab.se


Telefon: 0734-005544

Copyright @ All Rights Reserved