Förhållningssätt

En omsorg som bryr sig!


FÖRHÅLLNINGSSÄTTArbetsmodell

Det stöd som vi ger de placerade individerna bygger på en evidensbaserad lösningsfokuserad arbetsmodell. ADL är en stor del, men vi arbetar även med ART, MI, KASAM (salutogent för-hållningssätt) och KBT. Detta ger oss bra förutsättningar att möta den enskilde på ett individuellt plan och det främjar även målet att stärka personens självständighet, självkänsla och förmåga att känna tillit till andra i sin omgivning.


Miljöterapi

Vi arbetar vi med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi tror att individen och dess sätt att tänka, tolka och lösa problem påverkas av hur hen har det i sin sociala miljö. Därför är det viktigt att personens boende och relationer präglas av stabilitet och trygghet. Vi jobbar för att skapa rätt förutsättningar för en positiv personlig utveckling, bland annat genom att erbjuda boende och aktiviteter som passar individens behov.

Mässkalender


 

2019-02-20

HVB-dagen i Stockholm 7A Odenplan

 

2019-03-14

HVB-dagen i Göteborgs Konserthus

 

2019-09-24 HVB och familjehemsdagen i Karlstad 

 

2019-11-06 HVB och familjehemsdagen i

Lund 

 

Nyheter


 

Nu kan vi också erbjuda skyddat boende i egen regi.

 

 

Utbildningsdagar


 

20 Mars 2019

 

15 Augusti 2019

KontaktuppgifterBlåsutvägen 24

514 40 Limmared


E-post: info@fristaden-limmared-ab.se


Telefon: 0734-005544

Copyright @ All Rights Reserved