Förhållningssätt

En omsorg som bryr sig!

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 

Arbetsmodell

Det stöd som vi ger de placerade individerna bygger på en evidensbaserad lösningsfokuserad arbetsmodell. ADL är en stor del, men vi arbetar även med ART, MI, KASAM (salutogent för-hållningssätt) och KBT. Detta ger oss bra förutsättningar att möta den enskilde på ett individuellt plan och det främjar även målet att stärka personens självständighet, självkänsla och förmåga att känna tillit till andra i sin omgivning.

 

Miljöterapi

Vi arbetar vi med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi tror att individen och dess sätt att tänka, tolka och lösa problem påverkas av hur hen har det i sin sociala miljö. Därför är det viktigt att personens boende och relationer präglas av stabilitet och trygghet. Vi jobbar för att skapa rätt förutsättningar för en positiv personlig utveckling, bland annat genom att erbjuda boende och aktiviteter som passar individens behov.

Mässkalender

 

2018-04-18

HVB-dagen i Göteborg Konserthus

2018-04-19

LSS-dagen i Göteborgs Konserthus

2018-05-03

Familjehemsdagen i Sheraton Stockholm Hotel

2018-05-15

HVB-/LSS-dagen i Växjö Konserthus

2018-10-11

HVB-/Familjehemsdagen i Göteborgs Konserthus

Nyheter

 

Nu kan vi också erbjuda skyddat boende i egen regi från och med 2018-04-01

 

 

Utbildningsdagar

 

Maj 16 , 2018

 

Augusti 11 , 2018

Kontaktuppgifter

 

Blåsutvägen 24

514 40 Limmared

 

 

Telefon: 0734-005544

Copyright @ All Rights Reserved