Affärsidé

En omsorg som bryr sig!

AFFÄRSIDÉ

 

Vi arbetar aktivt för att behandla och vägleda individer till att bli självständiga i samhället. Vår affärsidé uppnås genom effektivt arbete utifrån vår samlade kompetens som socionomer, beteendevetare, fritidspedagoger, behandlingspedagoger, lärare, drogpedagoger och behandlingsassistenter. Tillsammans med vårt breda nätverk inom olika branscher anpassar vi behandlingen efter individens unika behov. Personen får en kontaktperson vars uppgift är att ge vård och omsorg, finna boende, ordna en arbetsplats och erbjuda en meningsfull fritid åt individen samt vara behjälplig i olika frågor. I takt med att individen blir självgående blir våra insatser mindre.

Mässkalender

 

2018-04-18

HVB-dagen i Göteborg Konserthus

2018-04-19

LSS-dagen i Göteborgs Konserthus

2018-05-03

Familjehemsdagen i Sheraton Stockholm Hotel

2018-05-15

HVB-/LSS-dagen i Växjö Konserthus

2018-10-11

HVB-/Familjehemsdagen i Göteborgs Konserthus

Nyheter

 

Nu kan vi också erbjuda skyddat boende i egen regi från och med 2018-04-01

 

 

Utbildningsdagar

 

Maj 16 , 2018

 

Augusti 11 , 2018

Kontaktuppgifter

 

Blåsutvägen 24

514 40 Limmared

 

 

Telefon: 0734-005544

Copyright @ All Rights Reserved