Hem

En trygg och omsorgsfull vårdkedja som arbetar med stödinsatser utifrån dina behov.


Fristaden Limmared ABs vårdkedja arbetar med individanpassade stödinsatser, med utgångspunkt i varje enskild persons individuella behov av stöd och boende.

VÅRDKEDJA - från start till slutFristaden Limmared AB erbjuder en vårdkedja av boende för barn samt vuxna med psykosocial problematik,

psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och funktionshinder. Vårt huvudmål är att fungera som stöd för våra klienter och hjälpa dem att hitta de rätta verktygen för att leva ett självständigt liv med en väl fungerande vardag. Vi arbetar aktivt för att motverka utanförskap så att alla individer har en möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och känna sig delaktiga i samhället. Människan utvecklas inte om hon är isolerad och ensam, hennes liv skapas och uppstår i relationer och kontakter med andra. Vi ser våra klienter ur ett holistiskt perspektiv där alla människor är unika individer med olika förutsättningar.

Fristadens Behandlingshem Vuxna


 • Ett behandlingshem för vuxna mellan 21-45 år där alla klienter får egna rum som är fullt utrustade (handikappsanpassade rum finns också)
 • 3 hemlagade måltider varje dag samt kaffe och fika efter önskemål
 • Tillgång till ett gemensamhetsutrymme
 • Tillgång till ett mindre gym på anläggningen
 • Tillgång till snickarverkstad
 • Tillgång till datahörna
 • Tillgång till bastu
 • Tillgång till fri WiFi och TV


Fristadens Skyddade Boende


 • Ett skyddat boende för kvinnor med eller utan barn där alla klienter får egna rum som är fullt utrustade alternativt egna lägenheter.
 • 3 hemlagade måltider varje dag samt kaffe och fika efter önskemål
 • Tillgång till ett gemensamhetsutrymme
 • Tillgång till en stor trädgård
 • Tillgång till datahörna
 • Tillgång till fri WiFi och TV
 • Kameraövervakning


Fristadens Behandlingshem Unga


 • Ett behandlingshem där alla klienter får egna rum som är fullt utrustade
 • 3 hemlagade måltider varje dag samt kaffe och fika efter önskemål
 • Tillgång till ett gemensamhetsutrymme
 • Tillgång till ett lokalt gym genom ett sammarbete.
 • Tillgång till snickarverkstad
 • Tillgång till datahörna
 • Fri tillgång till WiFi och TV

Fristadens Boende Utan Stöd


 • Ett boende där alla klienter får egna lägenheter eller rum som är fullt utrustade.
 • Tillgång till ett lokalt gym genom ett sammarbete
 • Fri tillgång till WiFi och TV
 • Tillgång till ett gemensamhetsutrymme
Fristadens Stödboende


 • Ett stödboende där alla klienter får egna lägenheter som är fullt utrustade.
 • Tillgång till ett lokalt gym genom ett sammarbete
 • Fri tillgång till WiFi och TV
 • Stödjande insatserna utformas efter varje klients behov

Processer - för en lyckad vårdkedjaFristaden Limmared AB strävar efter att hålla en så hög kvalitet som möjligt, för att alla ska känna sig trygga med insatsen. Vi följer Socialstyrelsens intentioner avseende god kavitet SOSFS 2011:9. Vi genomför löpande kvalitetsmätningar och egenkontroller och har väl upparbetade rutiner för Lex Sarah, klagomål, synpunkter mm.

Noggrann Planering

Genom att planera veckan skapas en trygghet för de anställda och deras klienter. Därför har vi en fastställd schema där möten, samtal, aktiviteter mm är satta för allas trevnad.

Problemlösning

Vi bygger vårt stödjande arbete på evidensbaserade metoder såsom:

 • CAN - Camberwell Assessment of Need
 • ESL Pedagogik - ett självständigt liv
 • MI - Motiverande samtal.

Det görs en  behovsbedömning på alla klienter för att ta reda på vilka behov just den enskilda individen har. Därefter upprättas en genomförandeplan som även innebär en tydlig återkoppling och uppföljning. Detta är några exempel på hur vi jobbar i företaget.


Dokumentation och uppföljning

De goda resultaten i företaget uppnås genom att vi aktivt följer upp, dokumenterar och journalför varje klient. På så sätt kan vi se vad varje individ är i behov av och vad som har fungerat bra och mindre bra.

Vårdkedjans fördelar

De klienter som vi bedömmer vara tillräckligt mogna får också chansen att bo i våra fräscha träningslägenheter. Där får de den tryggheten och stödet de behöver genom våra boendecoacher.

VAD SÄGER VÅRA REFERENSERGÖTEBORG STAD: "Med ett stort engagemang och helhjärtat arbete ger ni mervärde till era klienter"


KUNGSBACKA KOMMUN: "Vi är glada och tacksamma att ni ser klienterna som människor och hjälper dem på bästa sätt"


TRANEMO KOMMUN: "På ett eller annat sätt hittar ni alltid en lösning för oss och våra invånare. Detta gör ni riktigt BRA"


GNOSJÖ KOMMUN: Era HEM är på en helt annan nivå och barnen kommer att både trivas och njuta av tillvaron här"

HUR KAN VI HJÄLPA DIG? • För att uppnå ett optimalt behandlingsresultat är det viktigt att klienten har möjlighet att få hjälp på ett sammanhängande sätt från den initiala utredningen till ett fungerande liv i samhället. Därför erbjuder Fristaden Limmared AB en komplett vårdkedja från diagnos och utredning till boende, utslussning och eftervård. Tillsammans med klienten, dennes nätverk och uppdragsgivaren sätter vi samman en individuellt anpassad plan där vi integrerar allt från behandlingsboende, behandling, skola/utbildning, yrkespraktik och utslussningsboende med eftervård.


 • För att kunna ge en kvalitativ vård och behandling krävs erfaren och kompetent personal. Inom bolaget arbetar enbart personal som har en adekvat utbildning men som också har ett genuint engagemang för att hjälpa de personer som får behandling och hjälp i Fristaden Limmareds verksamhet. Personalen är navet i vår verksamhet och får kontinuerlig vidareutbildning utifrån verksamhetens behov för att på så sätt förbättra vår vård och behandling.


 • Bristen på diagnos och utredning och utebliven behandling för personer med psykosociala och psykiatriska problem skapar idag stort individuellt lidande och genererar enorma kostnader för samhället långsiktigt. Fristaden arbetar med att i största möjliga utsträckning höja den unges funktionsnivå och livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt mäta samt utvärdera behandlingsresultatet för samtliga vårdtagare. Som uppdragsgivare får du löpande uppföljning kring den unges framsteg och väg tillbaka till ett fungerande liv.Mässkalender


 

2019-02-20

HVB-dagen i Stockholm 7A Odenplan

 

2019-03-14

HVB-dagen i Göteborgs Konserthus

 

2019-09-24 HVB och familjehemsdagen i Karlstad 

 

2019-11-06 HVB och familjehemsdagen i

Lund 

 

Nyheter


 

Nu kan vi också erbjuda skyddat boende i egen regi.

 

 

Utbildningsdagar


 

20 Mars 2019

 

15 Augusti 2019

KontaktuppgifterBlåsutvägen 24

514 40 Limmared


E-post: info@fristaden-limmared-ab.se


Telefon: 0734-005544

Copyright @ All Rights Reserved